എസ്എന്‍എ ഔഷധശാല

 • Dec- 2019 -
  4 December
  Trending
  Photo of നൂറിന്റെ നിറവില്‍ എസ്എന്‍എ ഔഷധശാല

  നൂറിന്റെ നിറവില്‍ എസ്എന്‍എ ഔഷധശാല

  നൂറിന്റെ നിറവില്‍ എസ്എന്‍എ 1920 ല്‍ തൃശൂര്‍ തൈക്കാട്ട് ഉണ്ണിമൂസ് തുടങ്ങിയ ഔഷധ നിര്‍മ്മാണശാല എസ്എന്‍എയ്ക്ക് നൂറു വയസ്സാകുന്നു. കേരളത്തിലെ അഷ്ടവൈദ്യന്മാരില്‍ പ്രമുഖരായ തൈക്കാട്ട് മൂസ്സ് കുടുംബത്തിലെ…

  Read More »
Back to top button