Instant

NBFC സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് RBI ലൈസൻസ് കൊടുക്കില്ല, കാരണം ചൈന

ചൈനീസ് നിക്ഷേപങ്ങൾ രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്നതിനാലാണ് തീരുമാനം

Leave a Reply

Back to top button